Nasze Sanktuarium

"Cała nadzieja w nieprzebranym miłosierdziu Bożym."

Msze Święte - Nabożeństwa - Modlitwy

Msze Święte

CODZIENNIE 7:00 
NIEDZIELA 7:30 oraz o godz. 15:00
- w 1 niedzielę za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja
- w 2 za osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny
- w 3 za osoby i rodziny dotknięte alkoholizmem
- w 4 o duchowe uzdrowienie w rodzinach
PONIEDZIAŁEK 19:00
- ku czci Bożej Opatrzności

WTOREK 11:00
- W intencji podziękowań i próśb do bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież opuszczone, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnieni zakończona nabożeństwem do bł. edmunda i indywidualnym błogosławieństwem najświętszym sakramentem 

PIĄTEK - po wieczornym Nabożeństwie
W pierwszą sobotę miesiąca godz. 7:00 
godz. 11:00 - ku czci Niepokalanego Serca Maryi i modlących się  w Różach Rodziców za dzieci.

NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNE

 
CODZIENNIE  godz. 19.00 poza poniedziałkiem:

Wtorek – do bł. Edmunda Bojanowskiego
Środa – ku czci św. Józefa 
Czwartek – o powołania
Piątek – do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Sobota – ku czci Matki Bożej
 
I sobota miesiąca: - 10:20 Modlitwa Różańcowa z nałożeniem Płaszcza Matko Boże z Gwadelupe
- Nabożeństwo pierwszych sobót i całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu

INNE MODLITWY CODZIENNE

 
6.00 – Jutrznia - poza niedzielą i świętem 
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 – Różaniec 
18.40 – Nieszpory
6.20 - w soboty - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
wtorek 12:00-19:00
piątek 13:30-19:00
 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
dni powszednie: 6:30-6:55 i 18:30-18:55
(oprócz wtorku)
niedziela od 7:00-7:25 i 14:30-14:55
dodatkowo we wtorki: 10:00-10:55 i w piątki: 18:00-18:55
 

Sanktuarium jest ośrodkiem umacniania wiary

i wzrastania w łasce dla licznych wiernych, zarówno miejscowych /.../, jak również przybywających z całej archidiecezji poznańskiej, z kraju, a także spoza granic Polski, aby wielbić Boga, dziękować za otrzymane łaski dla siebie i bliźnich. W szczególności zaś w miejscu tym winno się rozbudzać i pogłębiać wśród wiernych kult Bożej Opatrzności, tak, by Sanktuarium było źródłem pociechy i nadziei dla Ludu Bożego pielgrzymującego do Domu Ojca. 

Sanktuarium, realizując swoje podstawowe zadanie związane z oddawaniem czci Bogu i z ewangelizacją, przyjmuje i otacza troską duszpasterską pielgrzymów przybywających zarówno indywidualnie jak i w grupach, na krótki okres i na dłużej poprzez: 

  • umożliwienie uczestnictwa w życiu liturgicznym Sanktuarium wg ustalonego porządku nabożeństw lub - w miarę możliwości - wg potrzeb pielgrzymów; 
  • zachętę do uzyskania odpustu zupełnego, organizowanie czuwań, dni skupienia, rekolekcji i spotkań formacyjnych; 
  • umożliwienie różnym grupom wiernych organizowania na terenie Sanktuarium czuwań, dni skupienia, rekolekcji i spotkań formacyjnych;
  • umożliwienie zapoznania się z życiem i działalnością bł. Edmunda;
  • podejmowanie inicjatyw z zakresu działalności opiekuńczo - charytatywnej, kulturalnej, ekumenicznej oraz wydawniczej dla celów kultu i apostolstwa.

UZYSKANIE ODPUSTU

 

Osoby, które nawiedzą Sanktuarium i pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą pod zwykłymi warunkami (wykluczenie wszelkiego przywiązania się do grzechu, nawet powszedniego: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) uzyskać odpust zupełny: w uroczystość tytułu kaplicy, tj. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 7 sierpnia w liturgiczne wspomnienie bł. Edmunda; raz w roku w dniu wybranym przez wiernego; ilekroć uczestniczą w pielgrzymce, która odbywa sie do Sanktuarium przy licznym udziale wiernych.

 

HISTORIA PLACÓWKI SIÓSTR W LUBONIU czytaj więcej.....

Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętrzej Maryi Panny - Wielkopolskich wybudowana została w 1922 r. Na początku służyła także okolicznym mieszkańcom, gdyż w tym czasie katolicy w Luboniu nie mieli własnego kościoła. Od dnia 11 sierpnia 1930 r. w kaplicy znajduje się sarkofag z doczesnymi a szczątkami bł. Edmunda Bojanowskiego , które zostały tutaj przewiezione z Jaszkowa. Po beatyfikacji, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, grób błogosławionego stał się szczególnym miejscem modlitw i pielgrzymek indywidualnych jego czcicieli. Również Władze Miasta Lubonia wydanym przez siebie dekretem, zmieniły poprzednią nazwę placu przed Kaplicą, na Plac Edmunda Bojanowskiego. Dekretem dnia z 8 września 1999 r. metropolita poznański, ustanowił kaplicę Najświętrzego Serca Pana Jezusa Sanktuarium bł.Edmunda Bojanowskiego, z zadaniem szerzenia kultu Bożej Opatrzności.

Kontakt z nami

Sanktuarium bł.Edmunda Bojanowskiego
przy Domu Generalnym Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Pl. E . Bojanowskiego 6, 62- 030 Luboń 
tel/fax: + 48 61 8130 122
 
Nr konta: Pekao S.A.
88 1240 3767 1111 0010 1113 0984

e-mail:  kontakt@siostry-maryi.pl

Kustosz Sanktuarium - Matka generalna M. Kornelia Silna sł. M.
Kapelan - o. Waldemar Meyka OMI

Centrum Duchowości bł. Edmunda Bojanowskiego:
Pl. E.Bojanowskiego 6, 62 - 030 Luboń