EDMUND BOJANOWSKI

Od 14 listopada br. do 14 listopada 2014 r. w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NPNMP przeżywamy Rok

Błogosławionego Edmunda – Założyciela naszej wspólnoty zakonnej. Przygotowując się do 200 rocznicy jego urodzin proponujemy cykl spotkań z osobą błogosławionego. Wszystkim czytelnikom życzymy by Bł. Edmund – szczególny patron świeckich – pobudzał serca do coraz większej miłości Boga i człowieka.

Urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu, w Archidiecezji Poznańskiej. Szlachcic, patriota, głęboko religijny - wolny i dyspozycyjny dla Królestwa Bożego. W 1850 r. założył zakonne zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zrealizował powszechne powołanie do świętości nakreślając swoim życiem model i wzór apostolstwa świeckich. Stał się prekursorem Soboru Watykańskiego II. Zmarł 7 sierpnia 1871r. w Górce Duchownej. Jest pionierem apostolatu świeckich ściśle współpracujących z hierarchią kościelną.

13 czerwca 1999 r. w homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej w Warszawie Papież Jan Paweł II o Edmundzie Bojanowskim powiedział:

„Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami  i szczególną głębią życia [duchowego], mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską.”

opr. Siostra Służebniczka Wielkopolska