Biografia

Bł.Edmund
Bojanowski

Jest to postać w dziejach Kościoła niemal wyjątkowa, człowiek który przewidując przyszłe potrzeby Kościoła, wybiegał myślą daleko w przyszłość. Odgadywał kierunki rozwojowe pracy katolicko - społecznej i zadziwiał nowatorskimi pomysłami... Pragnął odrodzić świat pracy, oświecić go i umoralnić, zająć się tymi którym najbardziej trzeba było oświaty. Już wtedy myślał o opiece nad dziećmi pracujących rodziców, co przecież dzisiaj jest tak aktualne. Już wtedy troszczył się szczególnie o sieroty. Pielęgnacja chorych w domach, szczególnie biednych, to również potrzeba czasów dzisiejszych...

Czytaj więcej
fa fa-yelp

Modlitwy do Bł. Edmunda Bojanowskiego

Modlitwy do Bł.Edmunda Bojanowskiego

Image
Nowenna do Bł. Edmunda
Nabożeństwo do Bł.Edmunda
Litania do Bł. E. Bojanowskiego
Modlitwa do opatrzności Bożej
Modlitwa o uproszenie łask
Nabożeństwa ku czci Bł. E. Bojanowskiego we wtorki o godz. 19:00 Msza święta w intencjach zanoszonych do Błogosławionego w każdy wtorek o godz.11:00 i w ostatni wtorek miesiąca o godz. 19:00 Podczas nabożeństwa są odczytywane prośby i podziękowania, które wpłyneły pocztą elektroniczną lub zostały złożone w sanktuarium.

Charyzmat Bł. Edmunda, jego zapatrzenie w dziecko, rodzinę, chorych i ubogich wyznacza kierunek duszpasterstwa w Sanktuarium.

Czytaj więcej ...

Myśli Bł. Edmunda Bojanowskiego


Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika

Zapiski z dziennika Bł. Edmund Bojanowski

Publikacje Bł. Edmunda Bojanowskiego 

Spuścizna bł. Edmunda Bojanowskiego
Zapoznaj się z wszystkimi publikacjami na temat Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Zapiski z dziennika Bł. Edmund Bojanowski

Bł. Edmund Bojanowski - Życie i dzieło