INTENCJE MSZALNE 22-28.10.2014 R.

XXIX TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 22.10.2023r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Czesława, Stanisława Słupnych, zmarłych z rodziny
             Rosów, Buszkiewiczów, Grajewskich oraz o zdrowie dla córki
15:00 – Z podziękowaniem za łaski otrzymane i bezpieczeństwo podczas pielgrzymkI 
             na beatyfikację Rodziny Ulmów do Markowej oraz o uzdrowienie duchowe
             i fizyczne dla nas i naszych rodzin

PONIEDZIAŁEK 23.10.2023r.
07:00 – Za Siostry Służebniczki i Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej pracujących na misjach
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 24.102023r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Mariana
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz
             za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców, 
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej,
             znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 25.10.2023r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Maryi
             Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Kryspiniany z okazji Imienin
19:00 – w intencji pokoju, dzieci poczętych, małżonków oczekujących dziecka
             i rodziców, którzy utracili dziecko oraz wszystkich obrońców życia.

CZWARTEK 26.10.2023r.
07:00 – O dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych

PIĄTEK 27.10.2023r.
07:00 – Za śp. Elżbioetę, Grażynę, Rodziców, Rodzeństwo, Rodziców chrzestnych i Dziadków
19:25 – O zdrowie i błog. Boże dla Magdaleny i całej rodziny

SOBOTA 28.10.2023r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Maryi
             Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Judyty z okazji Imienin

INTENCJE MSZALNE 15-22.10.2023 R.

XXVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA
15.10.2023 r.
07:30 – O umiejętność rozeznawania woli Bożej i wypełnianie jej w życiu przez Niepokalaną
15:00 – W intencji osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

PONIEDZIAŁEK 16.10.2023 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. s. M. Pelagii sł. M.
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 17.10.2023 r.
07:00 – Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego O. Waldemara oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,
             świętość życia i wypełnienie woli Bożej w życiu przez Niepokalaną
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 18.10.2023 r.
07:00 – O zdrowie dla mamy

CZWARTEK 19.10.2023 r.
07:00 – O dar nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

PIĄTEK 20.10.2023 r.
07:00 – O uzdrowienie oczu córki Alicji
19:25 – O radość życia wiecznego dla śp. Maksymiliana - int. od pracowników ochronki

SOBOTA 21.10.2023 r.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Maryi Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Urszuli z okazji Imienin
 
 

INTENCJE MSZALNE 08-14.10.2023 R.

XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 08.10.2023 r.
07:30 – O radość życia wiecznego dla sp. Joanny Ciećnierowskiej
15:00 – W intencji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

PONIEDZIAŁEK 09.10.2023 r.
07:00 – O dar rychłej kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 10.10.2023 r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Joanny i Edwarda, Łukasza oraz zmarłych z rodziny
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione,
             opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości
             rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 11.10.2023 r.
07:00 – o radość życia wiecznego dla zmarłych Rodziców śp. Ludomiry i Alojzego oraz śp. Anny i Stanisława

CZWARTEK 12.10.2023 r.
07:00 – Za żołnierzy walczących na froncie w Ukrainie w sposób szczególny za Wiktora Danczaka,
            Oleha Barabanowa i Andrieja Kreczkowskiego

PIĄTEK 13.10.2023 r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Edwardy z okazji Imienin
19:25 – W intencji Krzysztofa i Tomasza z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi Niepokalanej i wypełnienie woli Bożej w życiu

SOBOTA 14.10.2023 r.
07:00 – Za wstawiennictwem bł. Edmunda prośba o uzdrowienie ciężko chorej Barbary
 

INTENCJE MSZALNE 01-07.10.2023

XXVI TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 01.10.2023 r.
07:30 – O wierność kroczenia z Jezusem i łaskę wytrwania w powołaniu dla s. Racheli z okazji Imienin
15:00 – O pokój na świecie, za naszą Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja, Telewizję Trwam i wszystkie dzieła z nimi związane

PONIEDZIAŁEK 02.10.2023 r.
07:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Angeliny z okazji Imienin
19:00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności oraz małżeństw zagrożonych rozpadem

WTOREK  03.10.2023 r.
07:00 – O uzdrowienie duszy i ciała dla Marka Gruzy, a dla Krzysztofa Musiała o nawrócenie i potrzebne łaski
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 04.10.2023 r.
07:00 – Za cierpiących w czyśćcu

CZWARTEK 05.10.2023 r.
07:00 – O dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz za osoby konsekrowane przeżywające trudności na drodze powołania

PIĄTEK 06.10.2023 r.
07:00 – W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
19:25 – W intencji wynagradzającej za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych

SOBOTA 07.10.2023 r.
07:00 – W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
11:00 – W intencjach różańcowych Róż Rodziców za dzieci

INTENCJE MSZALNE 24-30.09.2023

XXV TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE
 
NIEDZIELA 24.09.2023r.
07:30 – Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Marka i Ewy Durka
             w 24-tą rocznicę ślubu, Dariusza i Aliny Durka w 25-tą rocznicę ślubu oraz zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danuty Durka
15:00 – O duchowe uzdrowienie w rodzinach (z koronką do Bożego Miłosierdzia)

PONIEDZIAŁEK 25.09.2023r.
07:00 – O radość życia wiecznego dla śp. ks. Mariana Roli
19:00 – W intencji pokoju, dzieci poczętych, małżonków oczekujących dziecka i rodziców, którzy utracili dziecko oraz wszystkich obrońców życia.

WTOREK 26.09.2023r.
07:00 – Z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia, powołania zakonnego, za wiarę i wszelkie otrzymane łaski w życiu z prośbą
             o błogosławieństwo Boże, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda na dalsze lata życia oraz śmierć szczęśliwą
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 27.09.2023r.
07:00 – Za zmarłych z naszych rodzin, których rocznica śmierci przypada w tym miesiącu

CZWARTEK 28.09.2023r.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Wacławy z okazji Imienin

PIĄTEK 29.09.2023r.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla Matki Rafały z okazji Imienin
19:15 – O radość życia wiecznego dla śp. Pelagii i Ludwika Michałowiczów, Zygmunta Kuszaka, Wojciecha Kuźmiaka i zmarłych z rodziny

SOBOTA 30.09.2023r.
07:00 – O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Gabrieli z okazji Imienin
 
 

INTENCJE MSZALNE 17-23.09.2023

XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE
 
NIEDZIELA 17.09.2023r.
  7:30 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Roberty z okazji Imienin
15:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Jacka Bilskiego (int. od sąsiadów) oraz za wszystkie osoby z problemem alkoholowym i ich rodziny

PONIEDZIAŁEK 18.09.2023r.
  7:00 – O oddanie całego życia Matce Bożej dla Magdaleny
19:00 – W int. podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 19.09.2023r.
 7:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Ewy Karwat w 1 rocz. śmierci (int. od męża )
11:00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
             zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 20.09.2023r.
 7:00 – O zdrowie, potrzebne łaski, śmierć szczęśliwą i wieczność dla Wandy oraz dla jej najbliższych, a także za śp. prof. Wiktora Degę

CZWARTEK 21.09.2023r.
 7:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
            dla s. Mateuszy z okazji Imienin

PIĄTEK 22.09.2023r.
 7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski za wstawiennictwem bł. Edmunda z prośbą o opiekę Bożą dla rodziny Śnitko
19:15 – O radość życia wiecznego dla śp. Stasia Czajkowskiego (int. od Ochronki )

SOBOTA 23.09.2023r.
 7:00 – O wszelkie dary Ducha Świętego dla Adama Pawelskiego i pokój w sercu
 

INTENCJE MSZALNE 10-16.09.2023 r.

 
XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE
 
NIEDZIELA 10.09.2023r.
  7:30  – O radość życia wiecznego dla śp. Joanny Ciećmierowskiej
15:00  – W int. Osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

PONIEDZIAŁEK 11.09.2023r.
  7:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Agnieszki Knychała w 1 rocz. śmierci
19:00 – W int. podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 12.09.2023r.
  7:00 – Z podziękowaniem za dar życia i wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę Niepokalanej
             i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Edwardy z okazji Urodzin
11:00  – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
              zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 13.09.2023r.
  7:00 – Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego O. Waldemara oraz z prośbą o świętość , mądrość, odwagę
             i wypełnienie woli Bożej w życiu przez Niepokalaną

CZWARTEK 14.09.2023r.
  7:00 – O dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz za osoby konsekrowane przeżywające trudności na drodze powołania

PIĄTEK 15.09.2023r.
  7:00 – Int. dziękczynna za dar rodzicielstwa w rodzinie Dawida i Amandy, Edyty i Jacka , Magdaleny i Mateusza, Klaudii i Łukasza
             oraz za każdy nowy dar Życia w rodzinie
19:15 – O radość życia wiecznego dla śp. Kazimiery Duszczak (int. od rodziny Szajerskich )

SOBOTA 16.09.2023r.
  7:00 – O radość życia wiecznego dla śp. Mariana
 

INTENCJE MSZALNE 03-09.09.2023

 
XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY
INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 03.09.2023r.
  7:30 – O radość życia wiecznego dla śp. Bronisławy, Jana, Tadeusza, Leona, Magdaleny, Janiny i zmarłych z rodziny
15:00 – W int. pokoju na świecie, Ojca Świętego, Ojczyzny naszej, Radia Maryja, telewizji Trwam i dzieł z nimi związanych

PONIEDZIAŁEK 04.09.2023r.
  7:00 – O błogosławieństwo Boże dla Bronisławy
19:00 – W int. podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności oraz małżeństw zagrożonych rozpadem

WTOREK 05.09.2023r.
  7:00 – Za cierpiących w czyśćcu
11:00 - W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci i młodzież zagubione, opuszczone przez rodziców,
            zaniedbane moralnie i duchowo, nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, znajdujące się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 06.09.2023r.
7:00 – O dar rychłej kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego

CZWARTEK 07.09.2023r.
7:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
           dla s. Reginy z okazji Imienin

PIĄTEK 08.09.2023r.
 7:00 – O Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda
             dla s. Liliany z okazji Imienin
19:15 – Z podziękowaniem za dar życia Krzysztofa i Tomasza z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego oraz
            o wypełnienie się woli Bożej w ich życiu przez Niepokalaną

SOBOTA 09.09.2023r.
7:00 – O oddanie całego życia Matce Bożej dla Magdaleny
 

INTENCJE MSZALNE 20-26.08.2023 R.

XX TYDZIEŃ ZWYKŁY

NIEDZIELA 20.08.2023r.
  7.30 – Z podziękowaniem za łaskę powołania oraz o błogosławieństwo Boże dla wszystkich spotkanych ludzi na drodze powołania
15.00 – W intencji osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

PONIEDZIAŁEK 21.08.2023r.
  7.00 – W intencji sióstr, które w najbliższym czasie będą miały zmiany obowiązków i placówek
19.00 – W intencji podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 22.08.2023r.
  7.00 – O radość życia wiecznego dla śp. Mariana
11.00 – W intencji podziękowań i próśb przez pośrednictwo bł. Edmunda oraz za dzieci opuszczone przez rodziców, zaniedbane moralnie i duchowo,
            nie otrzymujące prawdziwej miłości rodzicielskiej, a także za młodzież zagubioną, nie mającą opieki i miłości ze strony rodziców,
            znajdującą się w poprawczakach, ośrodkach odosobnienia

ŚRODA 23.08.2023r.
  7.00 – Za śp. Helenę, Stanisława, Irenę, Karola i zmarłych z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 
CZWARTEK 24.08.2023r.
  7.00 – O Dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz za osoby konsekrowane, które przeżywają trudności na drodze powołania
 
PIĄTEK 25.08.2023r.
  7.00 – O błogosławięństwo Boże i zdrowie dla Marii i Stanisława Sączawów i ich dzieci z rodzinami, a dla zmarłych z rodziny Ruszaków i Sączawów o łaskę nieba
19.15 – W intencji wynagradzającej za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych

SOBOTA 26.08.2023r.
  7.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda dla s. Justyny z okazji Imienin
 
 

INTENCJE MSZALNE 13.-19.08.2023 R.

 
XIX TYDZIEŃ ZWYKŁY

NIEDZIELA 13.08.2023 r.
07.30 – O radość życia wiecznego dla śp. Joanny Ciećmierowskiej
15.00 – O radość życia wiecznego dla śp. Kazimiery Duszak (int. od rodziny Wojciak)

PONIEDZIAŁEK 14.08.2023 r.
07.00 – Z podziękowaniem za dar życia i wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę Niepokalanej
             i wstawiennictwo bł. Ojca Założyciela dla s. Urszuli z okazji Urodzin
19.00 – W int. podziękowań i próśb do Bożej Opatrzności

WTOREK 15.08.2023 r.
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
07.30 – O radość życia wiecznego dla śp. Leokadii, Stanisława, Monikę Grzeczków
11.00 – O radość życia wiecznego dla śp. Rozalii Sadlak w 13 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny

ŚRODA 16.08.2023 r.
07.00 – Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego O. Waldemara oraz z prośbą o świętość, mądrość, odwagę
            i wypełnienie woli Bożej w życiu przez Niepokalaną

CZWARTEK 17.08.2023 r.
07.00 – W intencji wynagradzającej i dziękczynno-błagalnej: o miłosierdzie Boże dla świata, w intencjach Ojca św., Kościoła i naszej Ojczyzny,
             w intencji przebłagania za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych oraz o powołania kapłańskie i zakonne,
             w intencjach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi.

PIĄTEK 18.08.2023 r.
07.00 – O Boże błog. w rodzinie, a dla zmarłych o radość wieczną
19.15 – O radość życia wiecznego dla śp. Kazimiery Duszak (int. od Lucyny i Błażeja Wolkiewicz)

SOBOTA 19.08.2023 r.
07.00 – O zbawienie dla śp. Hanny Rychwalskiej w 4 rocznicę śmierci