Adoptuj Alkoholika

W  Sanktuarium Bł. Edmunda od 2017  roku trwa modlitwa różańcowa za osobę uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem.

Dołącz do grona modlących się 1 dziesiątką różańca każdego dnia za 1 osobę uzależnioną znaną tobie lub znaną Bogu. 

Możesz również złożyć deklarację abstynencji od napojów alkoholowych na czas określony  lub na całe życie wypełniając                                                                        

formularz na stronie lub osobiście w Sanktuarium Bł. Edmunda.

Twoje postanowienie zapiszemy w Księdze czynów Trzeźwości. 

Zapraszamy do Sanktuarium bł. Edmunda w każdą III niedzielę miesiąca o godz. 15.00 na Mszę św., podczas której modlimy się za osoby i rodziny dotknięte alkoholizmem.

 

modlitwa codzienna