ikona MBpoprmala

O NAS

Od końca 2006 r. jako Wspólnota wielbimy Boga przez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, wspólną Eucharystię, śpiew, pisanie ikon, a także przez uczestnictwo w rekolekcjach i osobistą formację. Bł. Edmund jako patron osób świeckich, a także naszej Wspólnoty, jest dla nas nieustanną inspiracją i pomocą do tego, by na jego wzór odkrywać dziś nasze miejsce i powołanie w Kościele. Jego oddanie się Bogu poprzez Niepokalaną w służbie drugiemu człowiekowi, zachęca także nas do miłości, prostoty oraz posłuszeństwa Bogu i Kościołowi w naszej chrześcijańskiej codzienności.

Staramy się żyć według Ewangelii w naszych rodzinach, a także służyć bliźnim poprzez wzajemną pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Wyraża to nasze hasło: "Służyć z miłością w prostocie". Odczytujemy, że naszym powołaniem jest - we wszystkim, co nas spotyka - wielbić Pana, tak jak Maryja. Dlatego też Wspólnota przyjęła nazwę "Magnificat"
Na spotkania przychodzą rodziny z małymi dziećmi, osoby samotne, młodzież, studenci, ci którzy już określili swoje życiowe powołanie, i ci którzy je odkrywają. To jest naszym bogactwem i darem, a także obrazuje piękno Kościoła w swej różnorodności charyzmatów.

logo magnificat n

LOGO 

Znakiem Wspólnoty jest litera M niosąca kwiat róży ,wsparta na słowie Magnificat, wpisana w Krzyż i otoczona trzema gwiazdami: Zrodzeni przez Jezusa w łonie Maryi trwamy pod Krzyżem jako Jej duchowe dzieci. Wraz ze św. Janem Ewangelistą pragniemy, by Maryja jako Róża Duchowna i Oblubienica Ducha Świętego kształtowała nas wskazując drogę Magnificat - uwielbienia Boga w codzienności życia. Trzy gwiazdy będące znakiem Dziewictwa Maryi są pieczęcią naszego umiłowania Kościoła - Mistycznego Ciała Jezusa.

 Spotykamy się na modlitwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem:

w 1. i 3. niedzielę miesiaca o godz. 17:00 w Sanktuarium bł.Edmunda Bojanowskiego w Luboniu
W tym czasie siostry Służebniczki Maryi opiekują się dziećmi.

Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie - w ostatni wtorek miesiąca o godz. 19:00.

Zapraszamy wszystkich pragnących spędzić wieczór na modlitwie i we wspólnocie.

Miejsce spotkań: Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu - pl. E. Bojanowskiego 6.

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej Wspólnocie zapraszamy na stronę:http://wspolnota-magnificat.pl/

 

 

 

Początek strony